Loading…
0486 - 42 14 22 | 06 -1326 8321
Violier 2 5361 MR Grave

VEEKENS BTA

Een dynamisch en gepassioneerd bouwkundig teken- en adviesbureau
OMLAAG SCROLLEN

Onze diensten

De werkzaamheden van ons buro zijn vanaf het voorlopige ontwerp (in 3D) tot en met de eindoplevering.

Bouwkundig tekenwerk wordt in 2D en 3D uitgevoerd, zoals:

  • schetsontwerp en definitief ontwerp
  • bestektekeningen
  • werktekeningen
  • detailtekeningen
  • splitsingstekeningen            

Verzorgen van:

– aanvraag splitsingsvergunning sloopvergunning, aanvraag bouwvergunning, 3D-architectuur, stedenbouwkundig onderzoek, bouwbesluitberekeningen, EP-berekeningen, daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen, constructie berekeningen en constructie tekeningen, statisch bodemonderzoek en milieutechnisch bodemonderzoek, besteksomschrijving en werkomschrijvingen. calculaties, ruimtelijke onderbouwing, subsidieonderzoek, ruimtelijk-juridisch traject en projectmanagement.Het bureau richt zich voornamelijk op de volgende bouwprojecten:
– woningen,  bedrijfspanden, verbouw,  renovatie

Diverse keuringen zoals opleveringen van woningen, appartementen en andere bouwwerken, aankoopkeuringen en controles tijdens de bouw, bouwtoezicht. Naast deze werkzaamheden is Harrie Veekens inzetbaar voor Vereniging Eigenhuis door het verrichten van keuringen zoals opleveringen, controles tijdens de bouw en aankoopkeuringen voor opdrachtgevers die een woning willen aankopen maar over de bouwkundige staat meer zekerheid willen hebben.

Diverse voorbeelden van de hierboven genoemde bouwprojecten zijn elders op deze site weergegeven.